පාඨක ඔබගේ අදහස්, නිසදැස්, නිර්මාණ, කවි සඳහා වෙන්වුන පිටුව
   
ඉමේල් ලිපිනය සඳහන් කරන්න  
මාතෘකාව සඳහන් කරන්න  
ඔබගේ නිර්මාණ/අදහස්/යෝජනා සඳහන් කරන්න  
ඔබගේ නම සදහන් කරන්න  
 

: තුම්පනේ
හරිත වූ වන පෙතින්රනින් රන් නෙත් පෙළින්අලගල්ල,කොබ්බෑගලබෝලගල පර්වතින්වටව සුසැඳි සැඳුණුතුම්පනේ.......අදත් පෙර සේම ඒගංඨාර හඬ දසතහේනපොල,මිණිගමුවදලුග්ගල විහරේරජුන් අත හැරුණුමැණික් ගල වැව් පතුලේගලබාව ලෙසින් අදමේ නුවර දකින්නේ....හෙළ බසට පණ දුන්නහිමි සඳුන් " සරණ" තෙරු"තිලක" හා "තිලකා" මෙන්ලසඳා අඹ යහලුවෝදඋපන් මේ පින් බිමේමහා ජනශ්රැනති ද ඇත.....දෝලව මතට නැඟවී වැපුරු මිනිසුන්දළිඳක් හොරකමේ ගොස්සොරුන් වූ මිනිසුන්දසඳට ගල් ගසාගෙනගොම වැරටි කෑ අයද අදත් සිහිපත්ව ඒඅතීතය රසවත්ය......
අයෝමි අබේවර්ධන, කළමනාකරණ සහකාර, තුම්පනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

පුතා ඇවිත්
පාට එරන් සද මඩලේරන් කිරි කැටි තවරාගෙන....නිල් පාටට ‍බෝල දෙනෙත්කිරි හිනාවේ තවරාගෙන.....පුතා ඇවිත් මගෙ ලෝකෙටඅප්පච්චි මගෙ කියාන.....
වසන්ත බණ්ඩාර දිසානායක, සංස්කෘතික නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, හතරලියද්ද

පිරිමි
කළුව රුදුරුව අකුණු පෑවත් අහස එක සඳකට යටයි!
Lakshman

මරණීය රමණයක්
දුම්රියේ කුටියක සිහින් සඳ එළියක දියවෙයි ඉරක්.
Lakshman

පුංචි රහසක්
"හිරු නොදත්තාට ඇතැම් මල් පිපී හිනැහෙනවා සඳ එළියට."
Lakshman

බැමි
සඳකට අයිති අහසක් රැයකට සොරා ගත්තෙමි මගෙ තරු එළිය පතුරා කළුවර තුනී කෙරුවෙමි පුර හඳ නොදුටු දුක් ගිනි විමසා කඳුළු සින්දෙමි තේවාව අවසන බැතිනි ගෙන ගියෙමි, හද බැඳි බැමි නුබ ගැබ ඇවිද හිනැහෙන සඳවත කැළුම් ඉවසමි ඉඳහිට මතුව දුර හිඳ අහසක රහස් සුරකිමි.
Lakshman

ස්මරණ
"පුරපස සඳම පෑයූ දා අහස මත සැක නැත බැඳුණු වග ඈ වෙත තරුවෙ සිත අමාවකේ විඳ විඳ ඈ නොමැති දුක සතුටට කරුණ තරුවට ඈ මතක එක"
kaluwalgoda

අරුණෝදයක්
"හිරු පිපුණ උදයක සඳක් හිනැහෙයි, අහසක."
ලක්ෂ්මන්

කුටුම්බය
වෙනස් වෙන සඳ හැඩවල මිරිකි මිරිකීත්, සිනාසෙයි සාවියක්!
kalu

Copyrights 2015. All right reserved Department of Cultural Affairs Central Provincial Council